شارژ کیف پول

کیف پول خود را به مقدار دلخواه شارژ کنید و در خریدهای خود ۵ درصد کمتر بپردازید.

شارژ حساب شما دائمی می باشد و محدودیت زمانی ندارد.